Historie

Historie og kulturarv


Haveforeningen Nordly ligger ned til Grejs ådalen og op ad skrænterne ved St. Grundet Skov.

Jernbanen går øst for Grejs å og lige forbi haverne.
Omkring 1920 fik fattige folk fra Vejle lov til at dyrke grøntsager

og have dyr herude.

Det blev et ureguleret område,

hvor ejerne drev forskellige former for indtjeninger,

opførte skure og småhuse til deres formål, havde værksteder og haver,

der i flere tilfælde lå hen som grønt vildtvoksende område.

                                                                   I 1948 blev Haveforeningen Nordly en officiel forening med vedtægter, generalforsamling og valgte bestyrelser..

                                                                  Siden da har skiftende bestyrelser holdt liv i forskellighederne og sørget for god ro og orden.

                                                                  Foreningen består af medlemmer med forskellige indstillinger til natur og orden og der er et udpræget sammenhold i                                                                       området
Det selvgroede og tilfældige, det vildtvoksende og periodevis vedligeholdte

ser nogle mennesker kun som uorden og rod, der bør forsvinde og give plads for mere regulerede forhold.

Men for andre mennesker er det tegn på fri vilje, fantasi og given sig god tid. Et grønt sted, 

hvor der er tid til at snakke med naboen og plads til skæve eksistenser.


Området har sit særlige sociale liv, der sammen med haver og natur gør det til et grønt åndehul

med stor natur- og kulturhistorisk værdi.